Regulamin

I. Zasady ogólne:

 1. Każdy użytkownik, który korzysta z zasobów i możliwości portalu, automatycznie akceptuje wszystkie poniżej wypisane zasady.
 2. Oprócz regulaminu portalu i zasad obowiązujących w poszczególnych działach, każdy użytkownik akceptuje Netykietę, czyli zasady przyzwoitego zachowania się w Internecie. Używanie słownictwa nie mieszczącego się w granicach przyzwoitości, będzie karane kasowaniem komentarzy, a nawet banowaniem adresu IP.
 3. Aktywny użytkownik ma obowiązek czytania WSZYSTKICH ogłoszeń oraz zasad panujących w danym dziale, a także na całym portalu.
 4. W konkursach i ankietach mogą brać udział wszyscy użytkownicy
 5. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, każdy aktywny użytkownik ma obowiązek zapoznać się z nimi. Po wprowadzeniu zmian do regulaminu, obowiązują one od dnia ich wprowadzenia. Każdy użytkownik, który nie zgadza się z nową treścią regulaminu, proszony jest o zgłoszenie tego faktu administratorowi i zaprzestanie korzystania z zasobów witryny. Jednocześnie domniemywa się zgodę na obowiązywanie regulaminu w przypadku jego milczącego przyjęcia przez użytkownika.
 6. Na stronie portalu nie ma możliwości rejestrowania prywatnych kont użytkowników, z wyjątkiem autorskich blogów.

II. Administratorzy:

 1. Kwestie sporne między użytkownikami portalu rozstrzyga administracja. Nie należy podważać decyzji administratora – bezsensowna dyskusja może się zakończyć zablokowaniem adresu IP.
 2. Administratorzy mają prawo do usuwania postów, komentarzy, tematów, – bez podawania przyczyny – które naruszają zasady panujące na portalu.
 3. Administrator nie ma obowiązku odpowiadać na prowokacyjne posty czy wiadomości, może natomiast tymczasowo zbanować adres IP, by “ostudzić” zapały użytkownika.

III. Działanie na blogu:

 1. Każdego użytkownika bloga należy traktować z szacunkiem.
 2. Zanim zapytasz – sprawdź czy na blogu nie był poruszany podobny temat, czy gdzieś na stronie nie znajduje się odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.
 3. Dużo nie znaczy dobrze – jeżeli zadajesz pytania – ściśle je precyzuj i opisuj.
 4. Pisz poprawnie stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie. 
 5. Nie pisz dużymi literami jeśli nie jest to konieczne.
 6. Jeśli cytujesz jakiś tekst, to zawsze używaj znaków odpowiadających za cudzysłów – > czyli “a” ) i podawaj źródło ( lub link ). Administracja nie odpowiada za naruszanie przez użytkowników praw autorskich cytowanych lub wklejanych publikacji. W razie niestosowania się do tego obostrzenia, użytkownik może zostać ukarany upomnieniem lub zbanowaniem konta.
 7. Używaj treściwych, precyzyjnych tematów w nagłówkach.

IV. Zakazy:

 1. Nie należy umieszczać wypowiedzi, które:
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 • propagują środki odurzające, i (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 1. Zakaz reklamowania jakichkolwiek stron ( i for internetowych ), zawierających podobną tematykę – bez zgody administratora serwisu. Zasada nie obowiązuje w przypadku reklam zewnętrznych lub komercyjnych, umieszczonych na portalu.
 2. Na portalu zakazuje się spamowania oraz pisania postów nie na temat (Off Topic).
 3. Zakazuje się pouczania kogokolwiek. Od tego jest administracja. Komentarze niezgodne z regulaminem lub łamiące prawo należy raportować.
 4. Wszelkie próby prowokacji, ośmieszania, naśmiewania się z innych religii, kultur, upodobań np. muzycznych czy kulturalnych na portalu, będą karane. “Traktuj innych tak, jak sam chiałbyś być traktowany.”
 5. Nie powtarzaj tej samej wiadomości kilka razy.
 6. Zabrania się używania nick’ów ( czyli nazw profilu ) w loginach, nawiązujących ( lub zawierających całe słowa i nazwy ) do osób publicznych, polityków, hierarchów kościołów różnych wyznań etc. Próby działania pod takim loginem będą surowo karane poprzez banowanie IP. Wszelkie uwagi należy kierować bezpośfrednio do operatora panelu z komenatarzami, czyli do firmy DISQUS.
 7. Zabrania się umieszczania ogłoszeń matrymonialnych, ofert towarzyskich, oraz wszelkich propozycji dotyczących sponsoringu i prostytucji.
 8. Zabrania się umieszczania linków do treści i mediów ( obrazki/filmiki/pliki muzyczne ) o tematyce pedofilii, zoofilii, nekrofilii i innych zjawisk powszechnie uznawanych za negatywne i niezgodne z polskim prawem. Zabrania się również nakłanianie innych użytkowników forum do opisanych powyżej zjawisk i dewiacji.
 9. Zakaz umieszczania postów, w których nakłania się innych użytkowników do przekazywania lub przelewania pieniędzy, a także innych środków materialnych na podawane przez siebie konta. Wyjątek stanowią oferty i prośby organizacji charytatywnych:
  • hospicja, szpitale
  • organizacje humanitarne
  • sprawdzone i pewne fundacje
  • Administracja może zrobić wyjątek, jeśli dojdzie do sytuacji, gdy organizowana jest zbiórka funduszy i środków trwałych na leczenie chorego człowieka, lub organizowane jest wydarzenie kulturalno-artystyczne, mające na celu zbiórkę/aukcję funduszy w w/w celu.
 10. Zabrania się podawania w postach i tematach linków zarobkowych, piramidek finansowych, linków referencyjnych i innych, nieuczciwych propozycji.
 11. Zabrania się umieszczania informacji i postów nakłaniających do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianym pojęciu “sekt”. Zabrania się również podawania informacji służących werbowaniu potencjalnych, nowych członków, a także wyłudzaniu jakichkolwiek środków ( trwałych i nietrwałych ) od użytkowników portalu. Pojęcie “sekta” jest rozumiane według definicji polskiego prawa, a weryfikacja na portalu odbywa się na podstawie wykazu organizacji, zakazanych przez polskie prawo.

V. Upload:

 1. Nie jest dozwolone bezpośrednie upload’owanie plików zewnętrznych na portal ( obrazki/pliki muzyczne/dokumenty itp. ). Wyjątek stanowią publikacje blogowe.
 2. Umieszczając w komentarzach link do jakichkolwiek treści zewnętrznych, należy zawsze umieszczać przypis pod każdym dodanym plikiem, zawierający informacje o autorze ( podpis, nazwa publikacji, adres strony www, ewentualnie miejsce powstania itp. ). Wyjątek stanowią pliki własne, które użytkownik świadomie i za swoją zgodą umieszcza na portalu (zdjęcia, własne kompozycje, własne publikacje literackie itp.). Nie przestrzeganie powyższych reguł będzie surowo karane.

UWAGA! Administracja bloga stacjakosmiczna.pl nie odpowiada za treści umieszczane przez użytkowników. Przedstawione w serwisie opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i tylko tak powinny być interpretowane. Nie popieramy czynów nie zgodnych z polskim prawem. Aktywne korzystanie z zasobów i możliwości portalu stanowi potwierdzenie i akceptację powyższego regulaminu, a także niniejszego obostrzenia.

Polityka prywatności

 1. Uczestnictwo w funkcjonowaniu serwisu jest dobrowolne i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Administracja serwisu stacjakosmiczna.pl nie przetwarza danych osobowych i nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych, mających na celu ułatwienie dystrybucji reklam przez podmioty trzecie.
 3. Serwis stacjakosmiczna.pl może wykorzystywać tzw. cookies, czyli informacje wysyłane do komputera użytkownika naszego serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do prawidłowego przebiegu sesji, czyli przeglądania serwisu. Cookies są nieszkodliwe dla systemu komputera, jego użytkownika/ów oraz danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 4. Serwis stacjakosmiczna.pl może gromadzić informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak IP, rodzaj przeglądarki internetowej, rozdzielczość monitora, wykorzystywane w celach technicznych i statystycznych.
 5. Wszelkie linki zamieszczone w serwisie umożliwiają bezpośrednie połączenie się z innymi stronami internetowymi. Jednocześnie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za Politykę Prywatności, jaką prowadzą właściciele tych stron.
 6. W przypadku kwestii spornych, administracja może wykasować z serwera wpisy lub komentarze bez podawania przyczyny.
 7. Administracja portalu kieruje się niniejszą zasadą:

„Pojawia się zatem pytanie, czy wszystkie informacje o osobie fizycznej stanowią jej dane osobowe? „Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Funkcja identyfikacyjna pozwala na określenie tożsamości osoby fizycznej. Informacji nie uważa się jednak za daną osobową, jeśli określenie za jej pośrednictwem tożsamości osoby wymagałoby nadmiernych środków.” – odpowiada mecenas K.Orzeł.”

Wejdź na pokład | Facebook